Mimarlık , insanların barınma, çalışma vb eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli fiziki yapıları ,mekanları tasarlayan bir bilim ve sanat dalıdır.

Mimarlık ve yapı sektörü birbiriyle doğrudan ilgilidirler.Mimarlık mesleği sistemli iletişimi sağlayarak, İç Mimarlık ,inşaat mühendisliği,makine mühendisliği,elektrik mühendisliği gibi meslek dallarıyla yapı inşasında gerekli olan çeşitli ölçek ve kapsamdaki projelerin organizasyonunu sağlamaktadır.

İç Mimarlık , inşa edilmiş yapılarda kullanıcılara, işlevsel, yapısal uygun tasarımı sunmak için çözümler getiren meslek dalıdır.

İç mimarlık, günümüz bakış açısıyla kullanıcısına yaşam tarzı, mekana kimlik kazandıran bir meslek dalıdır.