styling ‘’ Farklı parçaların bir araya getirilerek uyumlu bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. ‘’

Söylemsel olarak daha çok moda sektörünün sahiplenip kullandığı bir terim olmuştur.

Form yapısına biçim veren her şey bir üretimdir. Form yapısına şekli veren el zanaatkâr, estetik değerleri de bu üretime katan yani fikirsel düşünce sanatkârdır.

Ortaya şu sonuç çıkmaktadır;  ‘’ Zanaat ve Sanat…’’ eylemsel olarak birbirinden farklı ama birbirini var eden iki kavramdır.

Bu iki ayrımda biz işin neresinde yer almaya çalışmalıyız?

Gelişim sürecimizde kendimize katmamız gereken fikirsel ve eylemsel donanımlarla mesleki olarak geliştiğimizi düşünürken geldiğimiz nokta,  aynılaşarak bir kalıba bürünmek olmuştur.

Birçoğumuz popüler yaşam tarzlarını model alarak kombinlediğimiz materyal ve renklerle ortaya bir tarz çıkardığımızı düşünürken gerçekte kendi kültürümüzde var etmediğimiz bir takım olguları copy-paste yöntemlerle yaşama katmaya çalışarak olayı daha bir  ‘’ kimliksizlik ‘’ sorunu haline getirmişizdir.

Kültürel değerleriyle doğru bütünleşip üretime dönen toplumsal yapılarda insanların değer yargılarındaki önceliklerle, dışarıdan taşıma bir yaşam şeklinin alt kültürlerdeki çatışması sonucunda varılan nokta  ‘’ olmamışlıktır. ‘’

Oysaki insan ve tasarım,  özgür, özgün bir kişiliğin dokunuşlarıyla hayat bulur.

Çok azımız daha özgün daha karakteristik tasarımlarla kariyer göstergesini sunabilmiştir.

Eğitim öğrenim olarak aynı temellerden çıkıp gelişim sürecimizde farklı noktalara nasıl gelmekteyiz?

Bireysel başarı, öğrenimini tamamlayıp unvan sahibi olmakla mesleğin gerektirdiği bir takım klasikleşmiş öğreti ve becerilerle gelmez. Bu tek yönlü algı kişinin içsel oluşumuna katkı sağlamaz. Günümüz dünyasında maddi olarak ta ederini, değerini bulmaz.

Yapı olarak ortaya mutsuz aynılaşmış tekdüze yaşamlar ve o yaşamlardan karakteristik yansımaları olmayan, insandan uzak mekanik ruhsuz tasarımlar çıkar.
Kopyala-yapıştır yöntemlerle bir sonuca varılamaz ve bu tür alt yapısı oluşmamış adımların kişinin yaşamında sürdürebilirliği yoktur.

Yaklaşım olarak model öğretide copy-paste teknikler başlangıçta gerekse de devamlılığında sürdürülmemelidir.

Konsept Proje tasarım süreci,  algı değişimiyle kişinin kendisinde başlar.

Karekteristik dokunuşlar Farklı kültürlerin, renklerin kendimizde daha doğru mix olmasıyla gelişir.

styling farklı parçaların bir araya getirilerek uyumlu bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir.

Sevgilerimle/ İbrahim YILMAZ…/2019